Untitled Document
 

Untitled Document

 

賽事程序

參賽名單

比賽結果

東望洋跑道

賽例

第50屆澳門格蘭披治大賽車比賽結果-2003年11月8日和9日
第四屆東亞運動會盃  練習成績 排位賽成績 總成績
財神酒店盃  練習成績 排位賽成績 總成績
澳門迷你車迷會盃  練習成績 排位賽成績 總成績
Groovy Mule古典車賽  練習成績 排位賽成績 總成績
新鴻基金融集團香港路車錦標賽  練習成績 排位賽成績 總成績
澳門格蘭披治大賽車委員會盃自動波電單車賽  練習成績 排位賽成績 總成績
大賽車紀念盃  練習成績 排位賽成績 總成績
金禧盃  練習成績 排位賽成績 總成績
 
第50屆澳門格蘭披治大賽車比賽結果-2003年11月13日至16日
中國澳門汽車會盃練習成績排位賽成績賽事成績
第三十七屆澳門格蘭披治電單車大賽練習成績排位賽成績 1排位賽成績 2
排位賽總成績熱身成績賽事成績
2003佳通輪胎亞洲雷諾方程式挑戰賽練習成績排位賽成績賽事成績
葡京黃金會盃澳門-香港埠際賽練習成績排位賽成績賽事成績
澳門電訊盃練習成績排位賽成績賽事成績
澳門博彩股份有限公司東望洋大賽練習成績 1排位賽成績 1練習成績 2
排位賽成績 2排位賽總成績熱身成績
賽事成績 1賽事成績 2最後賽事成績
Porsche Carrera亞洲盃練習成績排位賽成績賽事成績
第五十屆澳門格蘭披治三級方程式大賽練習成績 1排位賽成績 1練習成績 2
排位賽成績 2排位賽總成績熱身成績
賽事成績 1賽事成績 2最後賽事成績
 

ACMC Trophy 
RACE CLASSIFICATION 
 
Start Time : 08:24
Weather/Track: Sun/Dry 
End Time : 08:58
Copyright © 2003 MST Group Ltd. All Rights Reserved
Issued : 09:02 Saturday 15 November 2003

 POS NO CL NAME  NAT ENTRY  TIME LAPS GAP KPH BEST
 1  7    CHEUNG Wai On  HKG  Honda RS125  33:22.868  12    132.00  2:42.591 
 2  11    CHOW Ho Wan  HKG  Honda RS125  33:26.485  12  3.617  131.76  2:43.445 
 3  68    Joshua WATERS  AUS  Honda RS125  34:00.810  12  37.942  129.54  2:47.769 
 4  69    Michael KELLY  AUS  Honda RS125  34:14.491  12  51.623  128.68  2:48.102 
 5  70    LEE Yu Cheong  HKG  Honda RS125  34:24.304  12  1:01.436  128.07  2:48.488 
 6  16    LAM Chong Kwan  MAC  Yamaha TZ125  36:12.788  12  2:49.920  121.68  2:56.490 
 7  8    WONG Man Kwong  MAC  Honda RS125  36:17.585  12  2:54.717  121.41  2:59.259 
 8  26    IP Weng Keong  MAC  Honda RS125  33:36.823  11  1 LAP  120.16  3:00.461 
 9  66    ZENG Jia Kin  CHN  Honda RS125  34:12.096  11  1 LAP  118.10  3:03.303 
 10  2    CHUI Wai Kwong  HKG  Honda RS125  34:56.320  11  1 LAP  115.60  3:07.605 
 11  18    CHAN Kwan Hang  HKG  Honda RS125  35:22.543  11  1 LAP  114.18  3:07.460 
 12  10    IAO Chong Wa  MAC  Honda RS125  36:58.989  11  1 LAP  109.21  3:10.642 
 13  15    WU Hang Kwong  HKG  Honda RS125  31:08.754  10  2 LAPS  117.89  3:03.225 
 14  3    MAN Kai Tak  HKG  Honda RS125  33:36.753  10  2 LAPS  109.24  3:07.184 
 15  6    Jacky WONG  HKG  Honda RS125  34:05.007  10  2 LAPS  107.73  3:20.703 
 16  32    ZHENG Wei Liang  CHN  Yamaha TZ125  34:41.302  10  2 LAPS  105.85  3:20.074 
 17  23    LAM Chun Tang  HKG  Honda RS125  34:50.656  10  2 LAPS  105.38  3:22.099 
 18  5    LEI Chi Kin  MAC  Honda RS125  35:49.612  10  2 LAPS  102.49  3:27.026 
 19  21    TSUI Lok Sze  HKG  Honda RS125  33:31.993  9  3 LAPS  98.55  3:38.100 
 20  33    ZHENG Wei Wen  CHN  Yamaha TZ125  35:27.934  9  3 LAPS  93.18  3:45.324 
 Not Classified                    
   1    IN Mei Tak  MAC  Honda RS125  27:02.802  8  D.N.F.  108.61  3:15.688 
   9    TSE Leong Nang  HKG  Honda RS125  6:22.657  2  D.N.F.  115.15  3:07.953 
   65    HUANG Zhi Yu  CHN  Honda RS125  3:00.927  1  D.N.F.  121.77  3:00.927 
   63    TUNG Wing Ko  HKG  Honda RS125    0  D.N.F.  N/A    
 Fastest Lap                    
   7    CHEUNG Wai On    Honda RS125  2:42.591  7  84.20mph  135.50   
 
Untitled Document